Zrównoważone budownictwo - przyszłość ekologicznej architektury

Czym jest zrównoważone budownictwo? Definicja zrównoważonego budownictwa Zrównoważone budownictwo to podejście do projektowania, budowy i użytkowania budynków, które minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obejmuje ono zarówno aspekty ekologiczne, społeczne, jak i ekonomiczne. Podstawowe założenia i cele Głównym celem zrównoważonego budownictwa jest tworzenie efektywnych i przyjaznych środowisku budynków, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych …